SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE


1.PRIJAVA: Potnik se lahko prijavi za potovanje/letovanje, ki ga organizira PA CAVALLO d.o.o. (v nadaljevanju PAC), v agenciji PAC ali katerikoli pooblaščeni turistični agenciji v Sloveniji. Ob prijavi PAC (kot organizator potovanja/letovanja) in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o potovanju/letovanju in vsebuje podatke o določenem aranžmaju ali pa se sklicuje na program potovanja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja/letovanja ter vplačati varščino. Prijava je lahko tudi pismena. Ko se potnik za potovanje/letovanje prijavi pismeno, velja njegova prijava za potrjeno, ko prejme račun, napotnico-voucher in potrdilo o plačilu varščine.
2.STORITVE, VŠTETE V CENI ARANŽMAJA: V ceni aranžmaja so praviloma vštete prevozne storitve, hotelske in gostinske storitve in vstopni vizumi (razen, če ni v programu določeno drugače) navedeni v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja. Če je tako določeno v programu potovanja, so v ceni aranžmaja vštete letališke pristojbine v tujini, stroški za strokovne in krajevne vodnike.
3.POSEBNE STORITVE: Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja ( enoposteljna soba, posebna prehrana...), zato jih potnik posebej plača. Potnik posreduje željo za dodatnimi posebnimi storitvami ob prijavi, doplača pa jih na ceno aranžmaja. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve turističnemu vodniku (PAC) v kraju, kjer je storitev opravljena, v ustrezni valuti.
4.CENE: Cene potovanja so določene v programih, veljajo pa od dneva, ko je program objavljen. Organizator lahko v programu predvidi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini, na kraju samem in tako, kot predvideva program. V tem primeru potnik uveljavlja vse reklamacijske zahtevke na kraju samem (v tujini). PAC si pridržuje pravico do spremembe cene potovanja - letovanja, kadar pride do spremembe v menjalnem tečaju, spremembe cen drugih storitev /prevoza, namestitve.../ v skladu z Zakonom o obligacijskih razmerjih. Za spremembe cen zaradi zgoraj navedeni razlogov do 10 % vrednosti potovanja PAC ne potrebuje privolitve/soglasja potnika. Za vse spremembe cen, ki so višje od 10%, pa mora dati soglasje tudi potnik. V primeru, da se ne strinja s povišanjem cene, lahko potnik brez stroškov odpovedi (razen stroška rezervacije) odpove potovanje. PAC potnika pismeno ali ustno obvešča o spremembi cene.
5.PLAČILO: Varščina, ki jo potnik plača ob prijavi, znaša 40 % cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača najkasneje 14 dni pred začetkom potovanja. Preostali znesek (60%) je možno odplačati tudi v 5. obrokih (čeki). Za tak način se lahko potnik odloči ob prijavi (na dan, ko je napravil rezervacijo) Najmanjši možni obrok (ček) je 50,00 EUR. V primeru takšnega (obročnega) odplačila znaša strošek rezervacije 15,00 EUR + dodatnih 2,50 EUR za vsaki obrok-ček! V primeru, ko na dan zapadlosti kateregakoli obroka plačila po pogodbi o letovanju unovčitev čeka ne bi bila izvedljiva, potnik izgubi isti trenutek možnost nadaljnjega obročnega odplačevanja. V tem primeru na dan zapadlosti prvega zamujenega obroka zapadejo v plačilo vsi preostali neplačani obroki plačila in od seštevka vrednosti vseh obrokov (čekov) tečejo od prvega dne zamude pa do plačila zakonite zamudne obresti. V kolikor potnik v primeru zapadlosti vseh obrokov zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka pred nastopom potovanja ne poravna celotne cene turističnega aranžmaja najkasneje do zadnjega dne pred dnem potovanja, šteje, da je pogodba o potovanju razveljavljena, saj je skrajni plačilni rok bistveno določilo konkretne pogodbe o potovanju. V tem primeru potnik v celoti krije stroške odpovedi, ki ob tem nastanejo, po določilih 2. dela teh Splošnih pogojev o odpovedi potovanja. Ista posledica doleti tudi potnika, ki sicer ne plačuje cene turističnega aranžmaja s čeki in ki ne poravna celotne cene turističnega aranžmaja najkasneje do zadnjega dne pred dnem potovanja. Dejstvo izdaje čekov po udeležencu potovanja, ki ni sklenitelj pogodbe o potovanju, v kateri je naveden kot udeleženec potovanja, z namenom delnega ali popolnega plačila po tej pogodbi o potovanju, vzpostavlja solidarno plačilno obveznost takega udeleženca potovanja do višine izstavljenih čekov glede obveznosti po pogodbi in teh splošnih pogojih. V primeru neplačevanja obrokov PAC zaračunavamo stroške opominjanja v višini 5 € po posameznem opominu oz. obroku, pri čemer stroški ne morejo preseči do tedaj zapadlih zakonskih zamudnih obresti. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica-voucher, potrdilo o vplačilu, peta kopija virmana ...).
6.KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV: Kategorizacija namestitvenih objektov (število zvezdic oziroma kategorija objektov), navedene v katalogih, programih ali ponudbah PAC, so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije in ne kategorizacije PAC, zato PAC zanje ne odgovarja. Nekateri objekti so ocenjeni z oceno (PAC) objektov (ocena temelji na osnovi dolgoletnih izkušenj ,pohval in pripomb), ki se lahko razlikuje od uradne kategorizacije objekta in je zgolj informativna.
7.STROŠEK REZERVACIJE IN VIZIRANJA ZA POTOVANJA/ODDIH: Za vsako rezervacijo (potovanje, po sobi, apartmaju oz. za družino...) zaračunavamo strošek rezervacije: za skupno vrednost potovanja do 299,99 EUR = 7,5 EUR, za skupno vrednost potovanja od 300 EUR dalje = 15,00 EUR - za vse rezervacije iz naše redne ponudbe v Sloveniji in v tujini in za rezervacije iz ponudbe drugih agencij oz. organizatorjev potovanj 25,00 EUR - za individualne rezervacije v tujini, oz. kompleksne individualne rezervacije v Sloveniji, kot tudi za posredovanje pri izdelavi posameznega vizuma-po potnem listu! Zaračunani stroški za izdelavo vizuma in sam strošek vizuma ki ga zaračuna izdajatelj vize se v primeru nepotovanja potnika (iz kakršnegakoli razloga zaradi odpovedi potnika) ne vračata – 100% strošek. Pri posredovanju pri izdelavi vizumov agencija ne odgovarja za zamudo pošte ali negativno rešitev vizuma! Strošek rezervacije se obračuna in plača ob rezervaciji potovanja/oddiha. Ne glede na vzrok eventualnega storniranja potovanja / oddiha zaradi potnika/stranke, se strošek rezervacije potniku/stranki ne vrača. V primeru storniranja potovanja/oddiha iz strani agencije se celotni strošek rezervacije potniku/stranki vrne.
8.POTOVANJA V ZADNJEM HIPU ali LAST MINUTE ARANŽMAJI IN “NO NAME” NAMESTITVE: Pri tovrstnih aranžmajih (no name, fortuna, ruleta in podobno) je ime hotela znano šele ob prihodu v kraj letovanja. To pomeni, da izbira lege objekta in tipa sobe ni možna; za te aranžmaje jamči organizator zgolj kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji) ter storitev v hotelu (nočitev, polpenzion, all inclusive....). Zato upoštevajte, da je nastanitev možna tudi na slabših lokacijah (mestni hotel, večja oddaljenost od plaže, bližina gradbišča ...), tudi sobe se večkrat nahajajo na slabši lokaciji oz. so skromneje opremljene (pogled na parkirišče, nad kuhinjo, ob dvigalu, nad diskoteko...). Nadalje vam v primeru rezervacije več sob organizator ne jamči nastanitve v istem hotelu, saj gre večkrat za prodajo zadnjih sob v posameznem objektu.
9.LETALSKE VOZOVNICE IN TSC: Pri prodaji rednih vozovnic nastopa PA CAVALLO d.o.o. zgolj kot posrednik za sklenitev rezervacije in izvedbo plačila. PA CAVALLO d.o.o. v nobenem primeru ne odgovarja za izvedbo leta in ne odgovarja za izbiro prevoznika s strani potnikov. Potnik sam izbere prevoznika po svojih željah in kriterijih in za svojo izbiro odgovarja sam. Ko je potniku posredovana potrditev rezervacije je s tem storitev PA CAVALLO d.o.o. opravljena in zaključena, od tedaj je potnik v neposrednem razmerju z odgovornim letalskim prevoznikom. Ob morebitni neizvedbi ali pomanjkljivi izvedbi leta, mora potnik zahtevek za nadomestilo za vplačano letalsko karto nasloviti neposredno na prevoznika. PA CAVALLO d.o.o. lahko le pomaga pri posredovanju zahtevka in posredovanju povrnitve vplačila. V primeru stečaja letalskega prevoznika PA CAVALLO d.o.o. ne odgovarja za povračilo že vplačanih vozovnic, zahtevek se lahko naslovi le na letalskega prevoznika oz. v stečajno maso, pri tem pa PA CAVALLO d.o.o. potnikom lahko nudi pomoč pri posredovanju. Potnik se lahko odloči za rezervacijo svoje letalske vozovnice direktno v agenciji PA CAVALLO d.o.o. ali preko brskalnika na spletni strani agencije PA CAVALLO d.o.o. Na brskalniku so včasih lahko določene zaznambe v tujem jeziku. V kolikor stranka le teh ne razume mora pred potrditvijo obvezno kontaktirati agencijo PA CAVALLO d.o.o.. V kolikor se stranka odloči za potrditev rezervacije preko brskalnika spletne strani agencije PA CAVALLO d.o.o. se smatra, da je v celoti seznanjena s posebnimi pogoji za posamezno rezervacijo in jih v celoti sprejema. Cena letalske vozovnice je veljavna le na dan fiksne rezervacije in na dan izpisa vozovnice! Za že napravljene rezervacije, a še neizpisane vozovnice si letalska družba pridržuje pravico do spremembe cen ter urnika letov brez predhodnega obvestila. Večine že izpisanih vozovnic v ekonomskem razredu ni možno (povečini 100% storno stroški!) spreminjati ali odpovedati. Zato vam svetujemo, da se (takoj ob potrditvi rezervacije) odločite tudi za zavarovanje rizika odpovedi (4,52% od vrednosti).V primeru kakršnihkoli naknadnih sprememb ali odpovedi rezervacij ki so bile napravljene preko brskalnika na spletni strani agencije PA CAVALLO d.o.o. mora stranka osebno v vseh primerih kontaktirati izdajatelja letalske vozovnice, ki je naveden na potrditvi rezervacije. V kolikor se odloči stranka napraviti rezervacijo direktno pri agenciji PA CAVALLO (ne preko brskalnika) vse zadeve v zvezi s spremembami ureja agencija PA CAVALLO d.o.o.. V skladu s sklepom IATA agencij Slovenije, za vsako izdano letalsko vozovnico obračunamo TSC/RSF: 1 segment (economy + business)=15,00 EUR // 2 segmenta (economy + business)=30,00 EUR // 3 ali več segmentov: Evropa - economy =45,00 EUR // 3 ali več segmentov Evropa - business=60,00 EUR // Interc. - economy = 65,00EUR // Interc. - business= 100,00 EUR. TSC se obračuna za vsako letalsko vozovnico ne glede na starost potnika (otroci, mladina, upokojenci...) Ne glede na vzrok storniranja karte zaradi potnika/stranke, se TSC potniku/stranki ne vrača. V primeru storniranja rezervacije iz strani agencije/letalskega prevoznika se celotni TSC potniku/stranki vrne. Po izdanem računu za let. vozovnice se potniku obračuna tudi strošek rezervacije v višini 15,00 EUR. Letalske vozovnice morajo biti v celoti plačane pred njihovo izdajo, oz. po navodilu prodajalca! Za vsako rezervacijo (po osebi/potniku) z nizkocenovnim prevoznikom se ne obračuna TSC temveč samo strošek rezervacije v višini 20,00 EUR Po izdaji letalske vozovnice le-te naknadno ni več možno stornirati ali spreminjati brez dodatnih stroškov! Višine stroškov storna ali spremembe rezervacije za izdano avio vozovnico so različni in se za njihovo višino pozanimajte pri Vašem prodajalcu pred izdajo vozovnice. Podatki na vozovnici/rezervaciji se morajo v popolnosti ujemati z dokumentom s katerim se potnik identificira na potovanju! Ne odgovarjamo za nepopolne potovalne dokumente, vize ter za nepravilno datumske omejitve vstopa/izstopa/dolžine bivanja glede na zahteve države v katero potujete.
10.ODSTOPNINA: Kadar potnik ob prijavi predvidi možnost, da bo moral zaradi določenih okoliščin, ki bi nastopile pri njem ali pri njegovi ožji družini (samo do pričetka potovanja/letovanja!) odpovedati potovanje, lahko plača odstopnino. Plačilo odstopnine je možno samo ob rezervaciji, kasneje sklenitev ni več možna. Odstopnina znaša 4,52 % cene aranžmaja. V primeru, da potnik ob odpovedi potovanja predloži dokument, da ne more potovati zaradi zgoraj navedenih vzrokov, ni pa vplačal odstopnine, zadrži PAC povračilo za odpoved potovanja, kot je določeno v 11. točki teh splošnih pogojev. V primeru nakupa letalskih vozovnic in vplačila odstopnine je potrebno upoštevati, da pri letalskih vozovnicah pomeni opravljeno storitev datum izdaje vozovnice. V primeru storna teh vozovnic (marketinške cene) je storno strošek 100% vrednosti izdane vozovnice. V primeru, kadar gre za posebne ponudbe/rezervacije po akcijskih cenah (non refundable) – znašajo storno stroški (ne gleda ne datum odpovedi) 100% cene aranžmaja. V primeru odpovedi potovanja znašajo storno stroški viziranja (ne glede na datum odpovedi) 100% cene viziranja.
11.POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA: Potnik ima pravico do pismene odpovedi potovanja v turistični agenciji, kjer se je prijavil. V tem primeru ima PAC pravico do povračila zaradi odpovedi potovanja katerega znesek je odvisen od časa v katerem je potnik predložil odpoved in to: do 30 dni pred odhodom - 15 % cene aranžmaja. 29 do 22 dni pred odhodom - 30 % cene aranžmaja, 21 do 16 dni pred odhodom - 45 % cene aranžmaja. 15 do 10 dni pred odhodom - 60 % cene aranžmaja. 9 do 3 dnI pred odhodom - 90 % cene aranžmaja, 2 in na dan odhoda -100 % cene aranžmaja. Odpoved po pričetku aranžmaja ali neudeležba brez odpovedi 100 % cene. Če potnik med potovanjem na lastno željo odstopa od potovanja (pismeno ), ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov. PAC zaračunava administrativne stroške, če si potnik najde zamenjavo za potovanje oz. če potnik potovanje odpove, ne glede na vplačano odstopnino. Višina stroškov odpovedi aranžmaja (v % cene aranžmaja kadar so drugi organizatorji potovanja in ne PAC: 90 - 65 dni pred odhodom 15 % , 64 - 50 dni pred odhodom 50 %, 39 - 10 dni pred odhodom 80 %, 9 - 1 dan pred odhodom in na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi 100 % . V primeru storna ali spremembe rezervacije za izdano avio vozovnico veljajo določila iz člena štev. 10.
12.UVELJAVLJANJE ZAVAROVANJA RIZIKA ODPOVEDI: Vsak potnik/stranka mora v primeru uveljavljanja pravic iz naslova Zavarovanja rizika odpovedi osebno na zavarovalnici - kjer je zavarovanje napravljeno - vložiti zahtevek za povračilo zneska. V primeru, da mu ta zahtevek izpolnijo in pošljejo na zavarovalnico uslužbenci agencije PA Cavallo d.o.o., se mu obračuna dodatni administrativni strošek v višini 15 EUR
13.ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA: PAC si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov. Če v programu ni drugače navedeno je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu: . za potovanje z avtobusom - najmanj 40 potnikov, . za potovanje na rednih letalskih progah po Evropi - najmanj 20 potnikov, . za potovanje na medcelinskih letalskih progah - najmanj 15 potnikov, . za potovanje s posebnimi letali, vlaku ali hidrokrilnimi ladjami - najmanj 80% zasedenosti le-teh. Ravno tako si PAC pridružuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo možno pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti; za PAC pa te okoliščine pomenijo utemeljen vzrok, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. PAC si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje, vozni red njegov položaj v državi, kjer je organiziran program, npr. ( nesreče ali drugih nepredvideni vzroki na katere PAC ne more vplivati ), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v mednarodnem potniškem prometu. PAC ne more prevzeti odgovornosti za spremembo programa zaradi nastopa katerekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. Če PAC odpove potovanje, ima potnik pravico do povračila celotnega vplačila aranžmaja.
14.REKLAMACIJE: Potnik je dolžan vložiti reklamacijo najkasneje v dveh mesecih po končanem potovanju. Če potnik zamudi zakonsko določen rok za vložitev reklamacije, PAC le - teh ne obravnava. Brez reklamacije PAC ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Če po krivdi PAC ni prišlo do izvedbe programa nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev, razen v primeru, ko ima PAC pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa potovanja. Potnik je dolžan na potovanju - kraju samem - obvestiti pristojne osebe glede neustrezne storitve, oziroma (na račun PAC) obvestiti PAC za težave, da jih le ta poskuša odpraviti. Samo v tem primeru je potnik upravičen do naknadnega uveljavljanja odškodnine. Kadar je glavni organizator potovanja druga agencija oz. touroperator - PAC pa posrednik med potnikom in to agencijo - bo PAC vse eventuelne reklamacije potnika posredoval tej agenciji. V primeru, da ta agencija ne ugodi reklamaciji potnika, se potnik obveže, da bo (v kolikor se bo odločil sodno terjati odškodnino) le to terjal od agencije, ki je bila glavni organizator potovanja/letovanja in upošteval njene pogoje in navodila za potovanje/letovanje.
15.VARSTVO OSEBNIH PODATKOV: PAC vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Splošno Uredbo GDPR. Varovanje osebnih podatkov v PAC je podrobno določeno v Splošnih pogojih obdelave osebnih podatkov (v nadaljevanju: SPOOP), ki so sestavni del teh splošnih pogojev.
16.POTNI DOKUMENTI: Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven osebni dokument - potni list in vstopni vizum za posamezno državo, če je le-ta potreben in si jih mora priskrbeti (na lastne stroške) sam.
17.IZGUBA DOKUMENTOV: Če potnik na potovanju izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljnje potovanje ali povrnitev v domovino, si je na lastne stroške dolžan priskrbeti nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem, pa se za nasvete lahko obrne na vodnika.
18.CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI: Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise, če zaradi nespoštovanja le-teh ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.
19.ZDRAVSTVENI PREDPISI: V nekaterih programih so navedena potrebna cepljenja. Vsak potnik si je dolžan priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi in opravljenimi cepljenji in je skladno z veljavnimi zdravstvenimi predpisi Slovenije in ostalih držav kamor potuje le-te dolžan pravočasno upoštevati. Potnikom svetujemo da si pred odhodom na potovanje uredijo Dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini – podrobnejše informacije dobijo v naši poslovalnici.
20.PRTLJAGA: Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kg pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do 2 let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. PAC ne prevzame nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na hotel ali prevoznika. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. V primeru izgubljene prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa obdrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem prometu.
21.ON-LINE REZERVACIJE: PA CAVALLO d.o.o. je prodajalec v imenu in za račun organizatorja pri sklenitvi pogodbe o organiziranju potovanja z naročnikom in ne odgovarja za izvedbo naročenega in plačanega potovanja oz. turističnega aranžmaja. To je v pristojnosti organizatorja potovanja oz. turističnega aranžmaja. Prijava pomeni uspešno opravljen proces rezervacije na spletni strani ali v poslovalnici. Ob prijavi PA CAVALLO d.o.o. izda naročniku potrdilo o rezervaciji. To potrdilo lahko velja kot potovalni dokument oz. voucher v primeru da stranka do datuma odhoda ne prejme originalnih dokumentov. S tem potrdilom jih lahko prevzame na odhodnem letališču, pri odgovornem organizatorju. Vsebuje podatke o naročnikovem turističnem aranžmaju ali se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Za zavezujočo prijavo se poleg potrditve rezervacije na spletni strani šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek naročnika in ostalih udeležencev, identifikacijo plačilnega instrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave, konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. Prijava naročnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili teh splošnih pogojev poslovanja o odpovedi potovanja oz. v skladu z uradnim dodatkom o odpovedi potovanja, v kolikor se v tem členu organizatorjevi splošni pogoji razlikujejo od splošnih pogojev agencije PA CAVALLO d.o.o. Ob prijavi oziroma v zahtevanem roku, je naročnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino, stroške prijave in akontacijo zneska. V primeru, da naročnik ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Ob prijavi mora naročnik navesti tudi otroke od 0 do 18 let skupaj z njihovo starostjo. Če je v bivalni enoti več oseb, kot jih je navedenih na dokumentih (voucher), ima hotelir, lastnik namestitvene enote ali druga, za to pooblaščena oseba, pravico nenajavljene goste odsloviti ali pa bivanje z morebitnimi, iz tega naslova nastalimi upravičenimi stroški, zaračunati na kraju samem. Za posamezni aranžma organizatorja veljajo samo hotelski opisi tega organizatorja. V primeru, da se ob ponudbi aranžmaja na spletnih straneh pojavijo opisi hotelov v tujem jeziku, ima naročnik pravico zahtevati prevod v slovenski jezik, kar na vsak način prejme pred nakupom aranžmaja. Splošne hotelske karakteristike so zgolj informativne narave in ne zavezujejo niti organizatorja, niti PA CAVALLO d.o.o.
21.INFORMACIJE: Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo organizatorjev bolj kot navedbe v ponudbi oz. v programu potovanja. Za točnost posredovanih informacij pogodbenih partnerjev PAC-a v ponudbi, PAC odgovarja do zadnje redakcije pred tiskom ponudbe, ki je navedena na posamezni ponudbi.
22.PROSPEKTI IN KATALOGI: Večina prospektov in katalogov je izdanih v različnih tujih jezikih in se po Zakonu o varstvu potrošnikov ne smejo uporabljati v oglaševalske namene. Namenjeni so interni uporabi zaposlenih za bolj slikovito in izčrpno predstavitev objektov in destinacij. V kolikor vam prevod ne zadošča oz. jih želite v miru prelistati doma, vas prosimo, da se s prodajalcem dogovorite za izposojo in nam izposojen izvod vrnete.
23.OPOZORILO: Smatra se, da stranka soglaša s splošnimi pogoji in navodili za turistične aranžmaje agencije PAC ob plačilu varščine za določeno storitev agencije. Vse eventuelne spore, ki jih potnik in PAC ne bi mogla sporazumno rešiti, bo reševalo pristojno sodišče v Mariboru. Maribor,
24.5.2018
 
 
HVALA ZA ZAUPANJE IN SREČNO POT!

Naša spletna stran uporablja piškotke. Če se z uporabo strinjate nadaljujte brskanje s klikom na gumb »Dovoli piškotke«. V kolikor pa nadaljujete z ogledom naše spletne strani, bodo samodejno v skladu z zakonom, nastavljeni piškotki nujno potrebni za delovanje spletnega mesta. Več o piškotkih.

Ne dovolim uporabo piškotkov Dovolim uporabo piškotkov