Preden odpotujete, je dobro, da se prepričate, kakšno je stanje z vašim zdravjem in počutjem. Zato je ključnega pomena, da se pred tem dogovorite za pregled pri osebnem zdravniku in tako pravočasno odkrijete simptome potencialnih bolezni, ki bi se lahko med potovanjem razvijejo. Zdravnik vam lahko tudi svetuje, kako bolezni odpraviti, kadar ste v tujini. Na potovanje vzemite zadostno količino zdravil in še nekaj dodatnih, če bi se odhod domov zaradi neplaniranih situacij slučajno moral podaljšati.

Prav tako preverite, ali so v državi, kamor odpotujete, dovoljena vaša zdravila, in za dodatno varnost s seboj imejte potrdilo zdravnika, ali zdravila hranite v originalni embalaži.

Vsaj pol leta vnaprej si uredite obvezno cepljenje, če to zahteva država. Pri cepljenju za npr. hepatitis A in B je treba v časovnem presledku 6 do 24 mesecev prejeti 2 odmerka cepiva. V Južni Ameriki večina držav ob vstopu in/ali izstopu zahteva potrdilo o cepljenju proti rumeni mrzlici. 

Ključnega pomena je tudi, da si uredite zdravstveno zavarovanje za tujino. Saj v primeru, da slučajno zbolite ali se poškodujete, vam bosta medicinska asistenca v slovenskim jeziku in zavarovanje, ki krije stroške nujne nujne zdravniške oskrbe in prevoza v primeru bolezni ali poškodbe v tujini, še kako prav prišla.